Medarbejdere

Jacqueline Mwenesani
Advokat

Jacqueline yder generel erhvervs- og selskabsretlig rådgivning til både danske og udenlandske virksomheder.

Hun beskæftiger sig endvidere med fast ejendom og familie- og arveret samt strafferet. Hun har endvidere ført et betydeligt antal retssager, og har en del erfaring med konfliktløsning (retssager, voldgift og mediation).

Jacqueline taler dansk, engelsk samt shona.
Rachida Azaquoun
Jurist

Rachida beskæftiger sig primært med straffesager. Hun har også mange års erfaring med at bistå klienter i forbindelse afsoningsforhold og de hertil ofte tilhørende problemstillinger med kommunen og evt. Statsforvaltning.

Rachida yder endvidere generel rådgivning i forbindelse med skattesager

Rachida taler dansk, engelsk, marokkansk, dansk, engelsk og arabisk.

Om os

Hos JJM Advokatfirma er det vigtigt for os, at vores klienter er i centrum og bliver mødt med respekt samt åbenhed. Vi engagerer os altid i vores klienters udvikling, og bestræber os altid på at skabe værdi og stærke relationer. Vores mål er at bistå vores klienter med juridiske, praktiske samt økonomisk ansvarslige løsninger.

Det første møde hos JJM Advokatfirma er altid gratis. Enhver opgaveløsning udføres for et salær, der står i rimeligt forhold til sagens værdi og resultat samt den ydede indsats til opgavens løsning. Salæret afregnes enten efter medgået tid i henhold til medgået tid eller efter en fast salæraftale med advokaten.

Advokatfirmaets advokater er alle beskikket af Justitsministeriet, medlemmer af Advokatsamfundet og underlagt Advokatsamfundets advokatetiske regler.

JJM Advokatfirma har en lovpligtig ansvarsforsikring i Codan.

Advokatsamfundets advokatetiske regler findes på: www.advokatsamfundet.dk.

Vi vurderer alle sager gratis, og vi inviterer gerne til et uforpligtende gratis møde om jeres sag. Kontakt os, såfremt I har spørgsmål til ovenstående.