Bolighandler og lejeret

JJM Advokatfirma yder rådgivning og sagsbehandling i forbindelse med bolighandler og erhvervslejeret samt lejeret.

Bolighandler

JJM Advokatfirma har betydelig erfaring inden for bolighandler. Vi kender faldgruberne, og de problemstillinger, som du skal være særlig opmærksom på, når du køber en bolig.  Vi bistår derfor med alt det juridiske, således at dit boligkøb forløber gnidningsfrit hele vejen.

Faste priser (no cure no pay: ingen handel – ingen betaling):

*Alle priser er ekskl. evt. tinglysningsafgift til staten samt eventuelle gebyrer. Handler over 2 millioner afregnes efter selvstændig aftale, herunder afregning af ½ salær, hvis handlen ikke gennemføres.

Vores erfaren boligadvokat bistår med:

 • Komplet rådgivning, herunder forhandling af købesummen og sikring af handelsvilkårene
 • Gennemgang af alle dokumenter, herunder udarbejdelse af godkendelsesskrivelse om evt. forbehold
 • Al dialog med ejendomsmægleren
 • Al dialog med købers og sælgers bank
 • Udarbejdelse af skøde og evt. debitorskifte
 • Udarbejdelse og godkendelse af refusionsopgørelsen
 • Frigivelse af købesummen og endelig afslutning af handlen
 • Efterfølgende gratis mundtlig rådgivning ved spørgsmål eller fejl og mangler

 

Erhvervslejeret

I erhvervslejeret gælder der en høj grad af aftalefrihed, og parterne er som udgangspunkt ligestillet. I erhvervslejeretten gælder grundsætningen om ”rettens fri bevisbedømmelse”. Grundsætningen skærper både lejers og udlejers behov for, at have en dygtig advokat, der sikrer, at man har et godt kendskab til ens rettigheder og forpligtelser.

Inden for erhvervslejeret bistår JJM Advokatfirma med:

 • Rådgivning, udarbejdelse eller forhandling af erhvervslejekontrakter
 • Overdragelse af lejemål
 • Regulering af leje
 • Vilkårsændringer
 • Afståelse, opsigelse eller fremleje
 • Istandsættelse, renovering eller fraflytning af lejemål
 • Konfliktløsning eller behandling af retssager og voldgiftssager

Lejeret

Lejeloven sikrer lejeren en bred beskyttelse, men der er dog en del aftalefrihed. For både lejer og udlejer af en beboelse, er det vigtigt at have en advokat, der sikrer, at man har et godt kendskab til ens rettigheder og forpligtelser. Manglende kendskab til ens rettigheder og forpligtelser kan have store økonomiske konsekvenser for både lejer og udlejer.

Inden for boliglejeret bistår JJM Advokatfirma med:

 • Rådgivning, udarbejdelse eller forhandling af boliglejekontrakter
 • Opsigelse, ophævelse eller fremleje
 • Ændringer i lejeaftaler
 • Udsættelsessager
 • Istandsættelse, renovering eller fraflytning af lejemål
 • Konfliktløsning eller behandling af huslejenævnssager og boligretssager

———————————ooo—————————

Vi vurderer alle sager gratis, og vi inviterer gerne til et uforpligtende gratis møde om jeres sag. Kontakt os, såfremt I har spørgsmål til ovenstående.